ROC DEL QUER OBRA11.jpg

Fase de construcció del Roc del Quer. Muntatge del voladiu