Rehabilitació / Eficiència energètica / Renova

Rehabilitació de edificis.

Rehabilitació de façanes.

Millora del comportament energètic dels immobles.

 

Som especialistes en rehabilitacions. Des de edificis sencers a habitatges individuals.

 

Com a arquitectes, analitzem l'eficiència energètica del teu immoble. A la vista dels resultats, elaborem un projecte constructiu de millora energètica. Convertim edificis antics en edificis energèticament eficients.

 

Et fem una primera visita al teu immoble sense cap compromís, per començar a verificar les possibilitats de reforma del mateix.

 

No dubtis en consultar-nos. Millorarem l'arquitectura a Andorra, i el comportament energètic del parc d'habitatges del país.

Programa RENOVA 2021

 

Fins al 19 de Novembre de 2021 (o esgotat pressupost)

RENOVA 2021 canvia:

 

  • S'augmenta la subvenció directa del pressupost protegible en 10 punts percentuals, per edificis plurifamiliars de com a màxim 14 habitatges, la construcció dels quals hagi finalitzat abans del 1980 i que no hagin estat objecte d’actuacions de millora de l’eficiència energètica des de la seva construcció.

  • Les actuacions que es destinin a la rehabilitació d’habitatges que s’integrin de nou en el mercat dels habitatges destinats a l’arrendament com a habitatge principal s’estableix una bonificació de 15 punts percentuals

 

ACTUACIONS QUE ES PODEN ACOLLIR AL

PLA

 

RENOVA també inclou els Honoraris dels tècnics que intervenen tant en la redacció de projectes i informes tècnics com en la direcció de l'obra

 

DISPONIBILITAT ECONÒMICA 2021

 

1.500.000€ per a subvencions directes

 

 10.455.778 €  per avalar

préstecs preferents.