COVID 19

Mesures excepcionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirusSARS-CoV-2 (COVID-19)

Actualitzat 28/01/2022
1587500189243.jpg

Mesures de prevenció bàsiques

 

 L’ús de mascaretes és obligatori.  La sala de reunions es desinfecta i ventila entre reunió i reunió.

 

Preferiblement... videotrucada

 

Per evitar riscos innecessaris, i en mesura del possible les reunions es faran mitjançant videotrucada, preferiblement per ZOOM per tal de poder compartir la pantalla i ensenyar-vos el vostre projecte.