COVID 19

Mesures excepcionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Actualitzat 28/10/2020
1587500189243.jpg

Mesures de prevenció bàsiques

 

 L’ús de mascaretes és obligatori. Disposeu de gel hidroalcòlic a l'entrada del despatx. La sala de reunions es desinfecta i ventila entre reunió i reunió.

 

Despatx en mode teletreball

 

El decret del 28-10-2020 estableix el teletreball sempre que la tipologia de l’activitat no requereixi la presència física
del professional. Per tant, el despatx físicament no estarà obert sense cita prèvia.

Horari

 

Per compaginar l'activitat professional amb la logística familiar, el horari d'atenció al públic serà de les 8h30 a les 13h30 i de 15h00 a 17h00. Fora d'aquest horari s'atendrà a demanda.

Preferiblement... videotrucada

 

Per evitar riscons innecessaris, i en mesura del possible les reunions es faran mitjançant videotrucada, preferiblement per ZOOM per tal de poder compartir la pantalla i ensenyar-vos el vostre projecte. Si obligatòriament la reunió ha de ser presencial, serà sempre amb cita prèvia, i amb un màxim de 2 persones

Reunions d'obra

 

Es minimitzarà el nombre d'assistents a la reunió d'obra. Segons el decret 28-10-2020 les reunions de treball presencials no poden superar les dos persones. L'ús de mascareta en les reunions és obligatori. 

Visats del Col·legi d'arquitectes

 

El procediment de realització de visat del COAA pot ser més llarg de l'habitual.