2017-10-23 12.50.16
1/25

ETIQUETA ENERGÈTICA

Redacció d'etiqueta energètica de l'edificació

REHABILITACIÓ

Rehabilitació d'edificis i millora energètica

CERTIFICATS

Certificats d'habitabilitat i relatius a l'accessibilitat

TAXACIONS

Valoracions immobiliàries i informes pericials